Rabu, 22 Agustus 2012

WAYANG KULIT DARI MAS BUDI , WAYANG PRABU.COM


WAYANG KULIT DARI MAS BUDI , WAYANG PRABU.COM


Kembali diunggah Koleksi dari radio Argososro oleh bapak Sugiran, yang kali ini audio Dalang dari Magelang Ki Radyo Harsono (Dalang Cino) dengan membawakan lakon Wahyu Makutoromo.
agaimana Kiprah dalang Asal Magelang Ki Radyo Harsono ?
Disini Linknya 


Ki Suwondo Hadi Prayitno adalah salah satu Putra Almarhum Ki Timbul Cermo Manggolo, kali ini sharing Audio dari koleksi Bapak Sugiran dengan lakon Ontorejo Takon Bopo

agaimana Kiprah Putra Ki Timbul Cermo Manggolo ?
disini LINKNYA


Mas Supriyadi ngaturi panjenengan kejawi wujud lampahan Kumbakarna Gugur, ugi lampahan sanesipun inggih menika Wahyu Eka Bawana. Samangke mbaka setunggal enggal kaaturaken dhumateng sedaya sutresna Ki Hadi Sugito.
Panjenengan ingkang ngersaaken Audionipun, sumangga kula aturi klik ing NGRIKI

Ing mriki Ki Sugino nggelar lampahan Rama Tambak ingkang kagelar wujud serial ingkang kawiwitan saking lampahan Anoman Dhuta lan dipun pungkasi lampahan Rama Nitis.
Ingkang kepareng mundhut audionipun kula aturi klik ing MRIKI

KUNTUL WILANTEN
Ki Timbul Hadiprayitno yang ingkang kula mangertosi, inggih menika satungaling Dhalang Gagrag Metaraman ingkang kukuh nidakaken ing bab pedhalangan pakem. Urut urutaning jejeran ngantos tancep kayon, sedaya dipun tindakaken kanthi patitis ing salebeting garis sastra pedhalangan ingkang jangkep. Liripun, Ki Timbul disiplinnindakaken kados pundi ngecakaken ukara sastra utawi basa pocapan lan janturan ingkang leres, suluk Metaraman ingkang baku, lan sabetan ingkang sae. Dramatisasiadegan ingkang dipun garap dening Ki Timbul menika salah satunggaling bab ingkang menjila katandhing kaliyan dalang Metaraman sanesipun.
Setunggaling conto ingkan kapethik saking jejeran wontening Negari Slagahima nalika ngrembag ruwet rentenging kawontenan ingkang saweg damel para rawuh ing pagelaran kados dene mlebet ing swasana lampahan, kados kapetha ing ngandhap menika. Nalika samanten, Prabu Wiwanadewa ndangu ingkang putra magepokan kaliyan putri sekar kedhaton. Makaten kirang langkung pangandikanipun Prabu Wiwanadewa dhumateng ingkang putra, Bimakurdha;
Sambetipun wonten ing mriki lan ing mriki
+++++++

ah kembali koleksi PPW Jatim kali ini Sharing Audio Lakon Wahyu Nirmala Jati live in Ponorogo yang dibawakan oleh dalang Ki H Anom Suroto dan Ki Bayu Aji Pamungkas.

erikut ini linkya

BONUS TRACK LAKON WAHYU JATI WASESO REKAMAN PITA KASET
Tidak ada komentar:

Poskan Komentar